Jag vill bli din representant i regionen

Den 14 september är det fyra viktiga val som berör oss. Valet till Sveriges Riksdag, Göteborgs Stadsfullmäktige, Västra Götalandsregionens fullmäktige och för oss Göteborgare en folkomröstning om Trängselskatt.

– Göteborg skall vara motorn i en internationell tillväxtregion.

Delar vi den uppfattningen, då vill jag bli din representant i regionen. Med ditt stöd och kryss vill jag kunna använda min erfarenhet och kunskap för att utveckla vår del av världen.

Jag heter Jan Lindblom och är #12 på Moderaternas lista till regionen. Att engagera sig politiskt är för mig viktigt för att vi skall få ett Västsverige som är en attraktiv plats. En region där fler vill bo, leva och arbeta. Jag arbetar för ett Västsverige som utvecklas och lever med sin tid. Jag vill ha ett Göteborg där mina och framtida barnbarn vill bo. Det innebär att Göteborg och Västsverige måste utvecklas – bli attraktivt och ledande.

Tillväxt och utveckling har jag arbetat med i hela mitt yrkesverksamma liv. Utan tillväxt och utveckling dör företag och verksamheter men även vi människor. Alternativet heter stagnation och i förlängningen död.

Ur denna erfarenhet hittar jag min politiska drivkraft.

Min bakgrund är även att jag är uppvuxen och bor i Göteborg. Privat är min rikaste erfarenhet – att ha varit ensamstående pappa till två tonåringar, som nu flyttat hemifrån.

Vill du stödja min kampanj så är min sida:

https://www.facebook.com/kryssaJanne/manager

Twitter:

@jannelindblom

Har du råd, synpunkter eller frågor, maila mig

jan@lindblom.com

Tack för ditt stöd

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Alla hyllar entreprenörer

Alla hyllar entreprenörer och entreprenörskap samt vill vara nära dem. Alla vill se sig som näringslivets vänner. Men allt för få vill och vågar vara entreprenör.

Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, risk, initiativkraft, experiment och mångfald.

Entreprenörer finns därför inte bara i näringslivet. Det finns även entreprenörer inom andra områden – forskning, kultur, i föreningslivet och politik.

Entreprenörer skapar nya verksamheter. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och därmed kan vi bättre betala för vårt gemensamma ansvar som skola, omsorg och sjukvård. Vi vet att utveckling, arbeten och skatteintäkter kommer av personer som vågar och vill starta nya företag. Detta är därför en utmaning för Göteborgskommunerna och vår Region att underlätta för entreprenörer.

Nya företag är även viktiga för att etablerade och stora företagen skall kunna utvecklas. Innovationer och nytänkande gror hos entreprenörer och innovatörer. De små företagen tvingar de stora att förnya sig och bli effektivare och inte sällan leder det till att de köps upp därmed får stora företag in nytt blod och tänkande i en större organisation.

Vi kan gemensamt stötta en entreprenöriell miljö och underlätta skapandet av en internationell tillväxtregion.

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas som entreprenör är förmågan att byggas upp ett brett nätverk då man inte ofta eller aldrig klarar av att genomföra allt själv. Genom arenor och kluster för likasinnade skapas nätverk. Människor utvecklar och gör affärer med människor. Aldrig företag med företag. Områden och entreprenörshus är exempel på klustertänkande som underlättar mänskliga möten och därmed nytänkande, utveckling och tillväxt. Kunskapskluster skall vara givet i en internationell tillväxtregion. Idag har vi grunden till det inom fordonsteknik, logistik, life science, film och sjöfart. Men det behövs fler i Göteborgskommunerna och Regionen.

Tillgång till kapital och kompetens är själva grunden för att kunna växa. En miljö som har detta stödjer entreprenörskap på bästa sätt.

Känsla är lika viktigt för entreprenörer som för andra, känslan att det man skapar är viktigt. Attityden hos politiker och tjänstmän som entreprenörerna möter i Göteborgskommunerna och Regionen har betydelse. Är det här man vill vara och skapa nya företag eller är bättre någon annanstans?

Entreprenörer som lyckas har krävande kunder. Göteborgskommunerna och Regionen är stora inköpare vilket medför stor möjlighet att vara en krävande kund. Offentlig ekonomi kan genom ett nytt EU-direktiv också möjliggöra upphandlingarna till att bättre stödja mindre företag genom att t ex dela upp upphandlingarna i mindre enheter samt uppmuntra kombinationsverksamhet.

Vi behöver en framtidsvision för Göteborgskommunerna och Regionen om vad vi vill vara och som andas framtidstro. Utifrån den behövs en tydligt attityd och handlingar som underlättar för dem som vågar riskera, entreprenörerna, att starta nya verksamheter. Då kan vi bli en internationell tillväxtregion.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göteborg behöver en vision

Göteborg består av medborgare, förtroendevalda, förvaltningar, företag och civilsamhället. Till sfären hör också grannkommunerna, regionen, staten och akademierna. Beroendet mellan alla oss är enormt. Därför är det viktigt att utvecklingen baseras på en vision som alla kan dela och bidra till.

Visionen skall ge utvecklingen en tydlig riktning och skapa energi som känns här och ute i världen. Visionen skall omfatta hela samhället, ha bred politisk förankring och vara långsiktig.

Vår historia visar att vi varit duktiga på just detta. 1600-talets fästningsstad blev på 1700-talet en handelsstad. Handelsstaden blev på 1800-talet en industristad och på 1900-talet en tjänstestad. Därför kan vi snart fira 400 år av framgångar.

Så byggs kunskapsstaden

Nu har vår generation ansvaret för fortsättningen. Förutsättningarna kan liknas vid en tsunami. Globalisering, urbanisering och digitalisering styr utvecklingen. Göteborgs chans är att bli en kunskapsstad med världens problem som specialitet. En kunskapsstad byggs på följande sätt:

• Forskningsfinansiering i världsklass lockar forskning i världsklass.

• Sådan forskning möjliggör högre utbildning i världsklass.

• Utbildning i världsklass ger våra barn en bra start på livet och attraherar studenter från hela världen, som några år senare kan ingå i arbetskraftsutbudet.

• Ett arbetskraftsutbud i världsklass lockar kapital. Tillsammans skapar de företag i världsklass.

• Sådana företag skapar sysselsättning och möjliggör en skattefinansierad sektor. Båda i världsklass.

Våra företag och akademier kan ge oss vägledning om hur vi skall kraftsamla. Det som nu krävs är en väsentlig höjning av ambitioner och tempo. En sådan börjar med ett kraftfullt ledarskap.

Denna text är skriven tillsammans med Anders Källström, Cecilia Magnusson och Johnny Magnusson. Vi tillhör alla fyra Göteborgsmoderaterna och kandiderar till Stadsfullmäktige, Riksdagen respektive Regionfullmäktige

Texten är publicerad i GP – http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2371976-goteborg-behover-en-vision/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kineserna tappar sin expert i Göteborg

@kennygenborg delar med sig av sina intryck och reflexioner om Göteborgs utveckling på ett begåvat sätt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skapa en internationell tilväxtregion

Göteborg behöver fler företag. Företag som växer och anställer. Företag som genererar skatt. Företag som utvecklar Göteborgs identitet och hävdar oss på världsmarknaden.

Näringsklimatet i Göteborg är relativt andra delar av landet dåligt och blir allt sämre (se Svenskt Näringslivs ranking 2014 där Göteborg tappar 17 platser och nu ligger på plats 167). Det har vi inte råd med. Under den kommande mandatperioden, måste vi ta oss till den nationella toppen så att vi därefter kan påbörja klättringen mot en internationell topposition.

Det kräver till att börja med väl kända åtgärder som: bra skola, högskola och forskning. Effektiv infrastruktur. Attraktiva boende- och livsmiljöer. De kraven är starkare än någonsin. Men, de räcker inte;

  1. Det måste hända mycket mer, mycket fortare i Göteborg. Öka tempot i de politiska processerna. Ökat tempot i förvaltningars handläggning av ärenden relaterade till näringslivet. Överklaganden skall behandlas snabbt.

Vi behöver en ständigt pågående offentlig debatt om hur den offentliga sektorn stödjer näringslivet. Uppmana näringslivets organisationer att samla in och offentliggöra synpunkter från näringslivet.

  1. Göteborgspolitikerna skall vara så stolta över våra företag att det märks, långt utanför stadens och landets gränser. Vi behöver politiker som talar väl om våra företag, så ofta de får chansen!

Bygg ett showroom i centrala Göteborg där våra företag kan ställa ut och berätta om sina produkter så att både göteborgare och turister ser och hör vad vi gör i Göteborg.

  1. Nya företag behöver inte främst bidrag. De behöver krävande kunder. Där kan kommunen och regionen ta en kraftfull roll. Köp från ännu inte etablerade företag och ställ tuffa krav! Sådana krav ger oss bra företag.
  1. Anlita en grupp nypensionerade (och därmed kompetenta men oberoende) revisorer, affärsjurister och skatteexperter och ge dem i uppdrag att föreslå förenklingar avseende byråkratin för företagare. Lobba för förenklingarnas genomförande nationellt.
  1. Ta vara på kommunens möjligheter att fungera som kuvös för ny affärsverksamhet. Identifiera sådan verksamheter och kommersialisera den.

Denna text är skriven tillsammans med Anders Källström och Pontus Båth. Det vi har gemensamt är företagarbakgrund och att vi kandiderar för Moderaterna till Riksdag, region- och kommunfullmäktige

Texten är publicerad i GT – http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-sa-far-vi-ett-battre-foretagsklimat/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nätverkande fungerar alltid

Nätverkande är att bygga relationer för att förtjäna förtroende. Det handlar inte om att synas så mycket som möjligt.

Att nätverka tar tid och kräver förberedelse och arbete för att lyckas få det resultatet man önskar.

Ibland möter jag människor som säger att nätverkande inte fungerar för dem och i deras bransch.  Det kanske stämmer men inte hos någon av dem jag träffat hittills.

Tanken att jag träffar en person utan att påverkas stämmer inte för mig. Alla människor jag möter gör intryck på något sätt. Och jag tror att andra bedömer mig på samma sätt. Till min fördel eller nackdel.

Vill man inte påverka andra så är det enklast att stanna hemma.

Nätverkande fungerar alltid

Antingen pratar andra väl om dig, eller så säger de något annat. Man vi kan vara säkra på att människor pratar om varandra, även dig.

Vad vill du att de skall säga?

Det är vad som kräver förberedelse och arbete. Att de pratar om dig är svårt att hindra men vad de säger, det kan du påverka.

När de jag mött säger att nätverkande inte fungerar så tror jag mer det handlar om att de inte vill göra det arbetet som krävs för att få det resultatet de önskar.

Att bygga relationer som ger resultat är ganska enkelt. Omge dig med ”rätt” människor (personer med liknande värderingar som du själv och inga konkurrenter), träffa dem regelbundet och utbilda dem på vad du är duktig inom samt berätta vad du vill ha hjälp med.

Nätverkande är ingenting nytt men är idag större och än viktigare. Förr, mer än hundra år sedan, var det en viktig orsak varför folk gick i kyrkan på söndagar, nätverkandet på kyrkbacken. Vi rörde oss då på ett litet geografiskt utrymme, idag når vi enkelt hela världen.

Ditt nätverk är en del av ditt kapital. Det är en konkurrensfördel och en stor tillgång att ha ett stort nätverk. Att kunna hjälpa till och enkelt svara på frågan ”-Känner du någon som…” bygger ditt rykte och gör dig till en person som man gärna refererar till.

Nätverka kräver förberedelse

Att vara förbered i mötet med nya personer är viktigt. Hur presenterar du dig? Vad vill du att andra skall komma ihåg ifrån mötet med dig? Vad vill du att andra skall få upp för bild när de tänker på dig?

Detta kräver att man förberett sig och sin presentation.

Det krävs därför arbete för att bygga sitt nätverk och att underhålla det. Det kräver både planering, tid och engagemang.

För mig, en bra definition av nätverkande

Nätverkande är en marknads- och affärsutvecklande funktion. Det bygger ut dina kontaktcirklar, inte bara till dem du känner, utan framförallt till de som är villiga att göra allt för att hjälpa dig – därför att de litar på dig, på samma sätt som du litar på dem.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur mycket tid lägger du på att utveckla ditt personliga varumärke?

Vad andra säger om dig när du lämnat rummet avgör om du får ett starkare eller svagare rykte/varumärke.

Vad andra tycker och säger om dig är avgörande för din framgång och karriär.

Det är svårt att träffa andra personer utan att göra avtryck. Antingen får de du möter en positiv uppfattning eller inte. Men en uppfattning får de nästan alltid. Det innebär att nätverkande alltid fungerar, till din fördel eller inte.

Det är därför det är viktigt att träffa människor, både gamla bekanta och nya ansikten. Om du gör ett bra intryck. I annat fall är det bättre att stanna hemma.

Grunden är att bygga relationer och skapa förtroende. Men det räcker inte om du vill ha resultat och använda ditt kontaktnät för att nå dit du vill.

Du måste också berätta vad du vill. Vad du vill ha hjälp med. Men framförallt – vad kan du. Om du förtjänar förtroende och andra tycker om dig – vad kan de hjälpa dig med?

Min erfarenhet säger att det som avgör är hur tydlig du är. Vad är dina styrkor, ditt expertområde, vad är du riktigt bra på.

Ofta får jag frågan om jag känner någon inom ett specifikt område, en expert. Hittills har aldrig någon frågat mig om jag känner någon bra generalist eller någon som är lite bra på det mesta.

När jag själv är i den situationen att jag behöver någon som jag inte handlat förut, så vänder jag mig till de jag litar på, vänner och affärspartners. Och ställer frågan; känner du någon som kan det riktigt bra?

Det kan vara att jag skall renovera badrummet eller byta revisor. Jag vågar inte googla efter ett namn utan jag vill ha någon rekommenderad.

Därför är det avgörande för din framgång att du ”utbildar” ditt nätverk och kontakter på ditt/dina expertområden.

Vad skulle världen sakna om du inte kom till jobbet?

Nätverkande handlar ju inte om att vara känd eller känna många. Nätverkande handlar om att bygga förtroende hos andra och få dem att förstå vad du är bra på – så de kan rekommendera dig.

Därför ger nätverkande alltid ett rättvist resultat – du blir rekommenderad så många gånger du förtjänar. Beroende på om du kan få andra att lita på dig och förklara vad du vill ha hjälp med.

Det handlar om arbete och förberedelse. Hur bygger du relation. Människor gör affärer med människor, aldrig företag med företag. Därför behöver man lämna soffan och ut och träffa andra. Träffa personer flera gånger och gärna regelbundet. Det är det enklaste och snabbaste sättet att skapa relation och förtjäna förtroende.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar