Gaming är en framtidsindustri

Artikel på GP Debatt den 27 juli 2018. Bristen på kompetens hämmar svenska spelföretags tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar på utbildning och forskning. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera investeringar i tidiga bolagsfaser, skriver Jan Lindblom (M) och Peter Hermansson (M).

http://www.gp.se/debatt/gaming-%C3%A4r-en-framtidsindustri-1.7357918

Sverige har utvecklats till en av världens främsta regioner för framgångsrikt spelskapande. Inom området ”spel” utvecklade svenska spelutvecklare denna industri under 2016 till 12,5 miljarder kronor, med en tillväxttakt i form av en fördubbling på tre år.

Västsverige har halkat efter, vilket dabbar oss som kunskapsregion inom spelindustrin, men även andra områden som använder sig av samma teknik och talang – gamification och visualisering.

Bristen på kompetens hämmar svenska spelföretags tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar på utbildning och forskning. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera investeringar i tidiga bolagsfaser. En vänligare inställning mot företagande, både lokalt och nationellt betyder också mycket.

Vi måste prioritera morgondagens branscher

Spelutveckling är en intellektuell, konstnärlig, teknisk och affärsorienterat arbete som inte behöver några stora investerare för att utvecklas. Gamification och visualisering är ett tvärvetenskapligt fält som kommer ur spelindustrin men i dag är ett kunskapsfält som används för att skapa inlärning, engagemang och förståelse inom många områden som exempelvis läromedel, finans, e-sport, life science, turism, mode, autonoma fordon och monteringsteknik med robotar.

Politiker och politiska beslut ska stötta utveckling och näringslivet

Satsningar på regionala kluster med inkubatorer, acceleratorer och utbildningar ger fler entreprenörer som startar nya företag. Framförallt Stockholm och Malmö har varit riktigt framgångsrika de senaste åren. Stockholm har nästan 3 000 anställda och över 70 procent av branschen. Malmö har knappt 600 anställda. I Västsverige har Göteborg med Skövde cirka 400. I Västsverige driver Gothia Science Park i Skövde The Game Incubator. Tillsammans med Lindholmens Science Park startade de 2015 en filial av denna inkubatorprocess i Göteborg.

Politiker ska stötta utvecklingen

Politiker och politiska beslut ska stötta utveckling och näringslivet. Hinder och hot mot denna industri är även politiska till sin natur, eller så kan de enkelt avhjälpas med politiska åtgärder som snabbt skulle resultera i ökad sysselsättning och större skatteintäkter. Spelbolagens verksamhet är framgångsrik, och med politisk vilja kan framgången bli ännu större och räcka längre.

Jan Lindblom (M)

ledamot Regionutvecklingsnämnd

Peter Hermansson (M)

ersättare Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Debattartikel i Göteborgs-Posten den 20 juli 2017

Tyvärr väljer bara var fjärde småföretagare att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Framförallt för att de anser att offentlig upphandling är krångligt, tar för lång tid och att kontrakten är för stora.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/offentlig-upphandling-m%C3%A5ste-bli-effektivare-1.4459060

 

När skolor, vården, omsorg och annan offentlig verksamhet upphandlar är det allt färre företag som lämnar in anbud. Stat, kommun och region/landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för drygt 600 miljarder kronor årligen. Men de betalar allt oftast för mycket för sämre kvalité och vågar inte tänka nytt och premiera innovation. Det är viktigt att vår gemensamma sektor använder våra gemensamma skattepengar effektivt.

 

Kraven alltmer orimliga

Företag tycker att kraven vid upphandling blir allt mer orimliga, krångliga, för många, ofta exkluderande och anpassade efter storföretag. Politiker försöker överträffa varandra i kreativitet för att hitta på än fler krav som sällan har med verksamheten och skattebetalarnas bästa att göra. Det självklara är dock att upphandlingar skall ha relevanta krav; kvalitet, funktion, service och pris är viktigt.

 

För att möta nya utmaningar och utveckling behöver även offentlig verksamhet snabbare tillgodogöra sig nya arbetssätt, bättre metoder och teknik. Där är förmågan att utveckla och införa innovationer avgörande. Många innovativa produkter och metoder tas fram som skulle göra nytta inom kommun och landsting/region. Det behövs upphandlingsstöd som gynnar innovationer typ pilottester, innovationsbevakning och extra poäng vid nytänkande samt att inte exkludera nya företag.

 

Sällan bäst för verksamheten

Från företagsfientliga politiker kommer förslag om än fler regler som öppnar upp för fler irrelevanta krav och ökat krångel. Politiseringen av offentlig upphandling innebär att vi kommer långt ifrån det som är meningen med upphandling – en bra affär.

Att företag skall uppfylla politiska ambitioner och åsikter som sällan har med vad som är bäst för verksamheten och brukare blir oftast bara dyrare och sämre.

 

Tyvärr väljer bara var fjärde småföretagare att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Framförallt för att de anser att offentlig upphandling är krångligt, tar för lång tid och att kontrakten är för stora.

 

Små företag har givet svårt att klara allt för stora upphandlingar och riskera att få en för dominerande kund. Enligt EU:s upphandlingsdirektiv ska upphandlande myndigheter alltid överväga att dela upp kontrakt i mindre delar. Om uppdelning inte sker ska detta motiveras. Kravet på att inte acceptera nya bolag hindrar nya innovativa bolag att lämna anbud liksom nya konstellationer där några mindre bolag gått samman.

 

Lösningarna för att få in fler och bättre anbud vid upphandling är flera.

  • Myndigheter och upphandlande part bör agera framåtsyftande och stödjande genom att upprätta bra dialog vid utformandet av upphandlingsunderlaget, där även mindre företagen är med.
  • Ställ krav på kvalitet, funktion, service och pris men inte icke relevanta politiska värderingar. Tydliga och rimliga krav som är möjliga att följa upp.
  • Upphandla volymer som fungerar för mindre lokala företag. Uppmuntra mindre aktörer att gå tillsammans i ekonomiska föreningar eller nystartade gemensamägda bolag och lämna gemensamma anbud.
  • Premiera innovation vid upphandling genom  exempelvis pilottester och extra poäng vid nytänkande. Skapa rutin för innovationsbevakning samt exkludera inte nya företag.
  • Använda nyckeltal vid utvärdering av anbuden för att få en tydlig uppfattning om leveranser ligger inom rimlig nivå och så att personalen har schysta villkor. Företagarnas initiativ till en ansvarskod är ett gott exempel på ett kvalitetssäkrat alternativ till kollektivavtal.
  • Förkasta för låga anbud och anbud där anbudsgivaren inte kan förklara varför anbudet på ett trovärdigt sätt.

 

Jan Lindblom (m)

Ledamot Regionutvecklingsnämnden, VGR

 

Peter Hermansson (m)

Ordförande Servicenämnden, VGR

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tätt samarbete är vägen framåt för Västsverige

Debattartikel i GP den 31 juli

https://www.gp.se/nyheter/debatt/t%C3%A4tt-samarbete-%C3%A4r-v%C3%A4gen-fram%C3%A5t-f%C3%B6r-v%C3%A4stsverige-1.3517403

Utveckla Västsverige gemensamt

Om vi vill skapa en internationell tillväxtregion behöver vi öka vår attraktionskraft. Det kräver samarbete mellan kommuner, näringsliv och akademi. Göteborg behöver vara en fungerande motor för västra Sverige och alla 49 kommunerna i Västra Götaland behöver skapa samordning.

Attrahera kompetens

Kompetensförsörjning hindrar många företag att växa. Till det kommer utmaningen, arbete för dem som saknar arbetslivserfarenhet och kontakter. Matchningen behöver bli bättre. En del av lösningen är ökad satsning på validering av gammal kunskap och kunskap från andra länder mot svenska krav.

Vi behöver fler som vill flytta hit. Våra företag behöver kunskap. Väntan på tillstånd från Migrationsverket och brist på bostäder minskar tillväxtmöjligheten för flera av våra företag.

Samtidigt har vi unga som tar examen men inte får arbete i vår region. Det är en stor förlust för oss att vi har färdigutbildade som flyttar för att vi inte har arbeten som motsvarar deras utbildning. Ett sätt att minska denna förlust skulle vara att etablera mer statlig förvaltning till Västsverige.

Attrahera kapital

Arbetet med att lyfta frågan kring tillväxtkapital är viktigt. Mycket görs bra men fler insatser behövs. Attityden till entreprenörer är viktig. Deras möjlighet att dela med sig av kunskap och kapital gör skillnad. Synliggör entreprenörer som och skapa förebilder för nästa generations entreprenörer. Företagare är hjältar och ska visas uppskattning. Både i med och motgång, alla satsningar inte kan bli succé.

Attrahera etableringar

Västsverige behöver vara aktiv i arbetet med att attrahera hit lokaliseringar. Speciellt efter ett kommande Brexit. Det inkluderar arbetet för medföljande. Även make och barn behöver komma in i samhället. Flyttningshjälp med praktiska frågor behöver fungera även för mindre verksamheter som inte själva kan hantera denna typ av frågor.

Attraktivitet och attityd får ett tydligt exempel i GP den 8 mars. Conghui An, vd för Geely, säger ”Näringslivsklimatet i den här regionen är, i våra ögon, inte speciellt välkomnande”. Hundratal kinesiska ingenjörer fått vänta på svenska visum. Även brist på bostäder har resulterat i att färre kineser åker och arbeta i Sverige.

Geely har intresse av att placera sitt regionala huvudkontor för Europa i Västsverige. Med deras satsning i dotterbolag Cevt planerar de för investeringar om ca 6 miljarder under minst 5 år i Västsverige.

Det är ett tydligt exempel på hur viktigt arbetet och samordning för att skapa attraktivitet och attityd är.

Jan Lindblom (m)

Göteborg. Ledamot Regionutvecklingsnämnden

Henrik Sundström (m)

Uddevalla. Ledamot Regionutvecklingsnämnden

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göteborg måste leda tillväxten

Debattartikel i GP den 30 maj 2015

http://www.gp.se/nyheter/debatt/g%C3%B6teborg-m%C3%A5ste-leda-tillv%C3%A4xten-1.97302

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Slå vakt om vår sekulära stat

Debattartikel i GP den 14 mars 2016

http://www.gp.se/nyheter/debatt/sl%C3%A5-vakt-om-v%C3%A5r-sekul%C3%A4ra-stat-1.4743

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Integration vänder trenden i Göteborg

Artikel i GP den 12 juli 2015

http://www.gp.se/nyheter/debatt/integration-v%C3%A4nder-trenden-i-g%C3%B6teborg-1.113954

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Detta är en vision som bygger på utveckling och tillväxt

Politik är att vilja, samlas kring en tydlig vision och arbeta för att nå den. Valet handlar om hur vårt samhälle skall se ut imorgon och för kommande generationer. Om vi lyckat vill jag kunna läsa följande artikel i GP den 7 oktober 2064

Ytterligare ett Nobelpris till Göteborg

Igår meddelade att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2064 tilldelas Dahab Svensson, professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Detta är Göteborgs fjärde Nobelpris, år 2000, 2057, 2061 och nu 2064.

I sin kommentar tackade Dahab Svensson sina kollegor, familj och sin stad som möjliggjort denna framgång.

I en tidigare intervju har professor Dahab Svensson berättat om sin historia. Född i Eritrea med en mamma från landet och med en svensk far flyttade hon nio år gammal till Göteborg. Göteborg var då en stad som hamnat efter och som vågade göra en historisk satsning för att ta sig ur sitt vakuum – en av de största utbildningssatsningarna någonsin, lika investerade av Göteborgs olika kommuner, regionen och nationen.

Resultatet av denna satsning gjorde att Dahab kände sig välkommen till Göteborg och snabbt kom in i samhället. Skolgången var rolig, inkluderande och fokuserad på kunskap. Satsningen som Göteborg då gjorde krävde fler människor som kunde bidra för att denna satsning skulle nå resultat. Det innebar att Göteborg blev en av de mest internationella städerna i Europa. Studenter, forskare, innovatörer, entreprenörer, konsulter och kapital från hela världen lockades till Göteborg. Med skolor på svenska, engelska, mandarin, spanska och tyska blev Göteborg en possessiv smältdegel. Då studenter från hela världen fritt fick studera i Göteborg så skapades ett klimat och värdering där alla var välkomna och man såg till vad var och en kunde, inte var man kom ifrån. De flesta av dessa studenter åkte hem efter avslutade studier, men Göteborg fanns kvar hos dem som ett possessivt minne – de blev ledande Göteborgsambassadörer. Detta, berättar professor Dahab Svensson, skapade hennes viktigaste nätverk, människor över hela världen, som pluggat några år i Göteborg i början av sina karriärer.

Med den satsning som hade sin start efter beslut 2014 utvecklades både förskola, grundskola, gymnasium och högre studier till världsklass. Detta skapade en stad dit även medföljande, familjerna till de som åkte hit för att arbeta, ville. Ingen kände sig utanför för, alla var välkomna. Även de flyktingar som kom hit från krigshärdar runt omkring på jorden.

Alla blev naturligtvis inte forskare och innovatörer. Göteborg har ju sin gamla historia som internationell handelsstad och detta tog fart. Med många nationaliteter var önskan stor om internationell mat och saker. Vi hade folk på plats som kunde språk, kultur och hade nätverk över hela världen. För mig och min mamma, berättar Dahab Svensson, var det enkelt att några gånger i veckan äta Eritreansk mat och handla andra saker från mina rötter. Att ta med vänner till ”min” restaurang var alltid uppskattat och jag fick följa med till andra länders kök. Göteborg var ju även tidigare en känd restaurangstad men nu blev vi nummer ett på cross kitchen i världen. Göteborg lever ju numera dygnet runt. Restauranger, kultur och handel sker vid dygnets alla timmar. Västsverige är idag en av de regioner i Europa där flest nya företag startas. Detta från forskning, innovationer, handel och tillverkning men även inom hantverk, mat, service och kultur/underhållning.

Samtidigt som utbildningssatsningen tog Regionen, VGR, ett stort ansvar, Möjligheten för forskning inom framförallt mitt område medicin underlättades. Man identifiera de områden där vi kunde nå världsklass. Idéer och kreativitet skapas när människor samlas varför ett strukturerat samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapades. Klusterbildningar med entreprenörer, kapital, region och akademi.

Allt detta gjordes hand i hand med att det byggdes infrastruktur så man kunde bo både på landet eller i stan men att det sällan tog mer en en timme med kollektivtrafik att komma till jobbet. Alla studenter och andra som flyttade hit fick enkelt en bostad. Västsverige blev sammanhängande.

Man känner sig trygg i Göteborg. Arbetslösheten är låg, studieresultaten i grundskolan höga, lärlingssystemet som infördes med utbildningssatsningen gör att ingen är utanför och myndigheterna är lätta att nå med vänligt bemötande. Tidigare har folk berättat för mig att den enda myndighetskontakten många hade var med polisen. Med satsningen som startade 2014 skulle polisen vara närvarande där folk bor men arbeta i nära samarbete med andra delar av samhället. Det skulle inte gå så långt utan de som började komma fel blev sedda och ledda rätt.

Jag bor nu med min familj i Ulricehamn, arbetar på Sahlgrenska och har 45 minuter till jobbet med tåg. Mina föräldrar har ett serviceboende i Göteborg som de valt själva, främst för deras inriktning på kultur. Göteborg som kulturstad är ju nu omvittnad. Satsningen på ny kreativ kultur var stor och håller i sig. Det är inte så att reproducerande kultur inte finns men det Göteborg är känt för är nytänkande och innovation kultur, där även okända namn får stöd. Folk kommer hit från hela välden för att skapa tillsammans med andra.

Därför vill jag tacka mina kollegor, familj och min stad som möjliggjort mina framgångar. Förra året blev VG regionen utsedd till Europas bästa arbetsgivare. Motsvarande betyg får kommunerna i Göteborg. Man är stolt över att bo och verka i denna delen av världen.

Detta är en vision som bygger på utveckling och tillväxt. En vision som gör Göteborg och Västsverige till en internationell tillväxtregion. En vision som gör att våra barn och barnbarn önskar bo kvar i vår del av världen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag vill bli din representant i regionen

Den 14 september är det fyra viktiga val som berör oss. Valet till Sveriges Riksdag, Göteborgs Stadsfullmäktige, Västra Götalandsregionens fullmäktige och för oss Göteborgare en folkomröstning om Trängselskatt.

– Göteborg skall vara motorn i en internationell tillväxtregion.

Delar vi den uppfattningen, då vill jag bli din representant i regionen. Med ditt stöd och kryss vill jag kunna använda min erfarenhet och kunskap för att utveckla vår del av världen.

Jag heter Jan Lindblom och är #12 på Moderaternas lista till regionen. Att engagera sig politiskt är för mig viktigt för att vi skall få ett Västsverige som är en attraktiv plats. En region där fler vill bo, leva och arbeta. Jag arbetar för ett Västsverige som utvecklas och lever med sin tid. Jag vill ha ett Göteborg där mina och framtida barnbarn vill bo. Det innebär att Göteborg och Västsverige måste utvecklas – bli attraktivt och ledande.

Tillväxt och utveckling har jag arbetat med i hela mitt yrkesverksamma liv. Utan tillväxt och utveckling dör företag och verksamheter men även vi människor. Alternativet heter stagnation och i förlängningen död.

Ur denna erfarenhet hittar jag min politiska drivkraft.

Min bakgrund är även att jag är uppvuxen och bor i Göteborg. Privat är min rikaste erfarenhet – att ha varit ensamstående pappa till två tonåringar, som nu flyttat hemifrån.

Vill du stödja min kampanj så är min sida:

https://www.facebook.com/kryssaJanne/manager

Twitter:

@jannelindblom

Har du råd, synpunkter eller frågor, maila mig

jan@lindblom.com

Tack för ditt stöd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Alla hyllar entreprenörer

Alla hyllar entreprenörer och entreprenörskap samt vill vara nära dem. Alla vill se sig som näringslivets vänner. Men allt för få vill och vågar vara entreprenör.

Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, risk, initiativkraft, experiment och mångfald.

Entreprenörer finns därför inte bara i näringslivet. Det finns även entreprenörer inom andra områden – forskning, kultur, i föreningslivet och politik.

Entreprenörer skapar nya verksamheter. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och därmed kan vi bättre betala för vårt gemensamma ansvar som skola, omsorg och sjukvård. Vi vet att utveckling, arbeten och skatteintäkter kommer av personer som vågar och vill starta nya företag. Detta är därför en utmaning för Göteborgskommunerna och vår Region att underlätta för entreprenörer.

Nya företag är även viktiga för att etablerade och stora företagen skall kunna utvecklas. Innovationer och nytänkande gror hos entreprenörer och innovatörer. De små företagen tvingar de stora att förnya sig och bli effektivare och inte sällan leder det till att de köps upp därmed får stora företag in nytt blod och tänkande i en större organisation.

Vi kan gemensamt stötta en entreprenöriell miljö och underlätta skapandet av en internationell tillväxtregion.

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas som entreprenör är förmågan att byggas upp ett brett nätverk då man inte ofta eller aldrig klarar av att genomföra allt själv. Genom arenor och kluster för likasinnade skapas nätverk. Människor utvecklar och gör affärer med människor. Aldrig företag med företag. Områden och entreprenörshus är exempel på klustertänkande som underlättar mänskliga möten och därmed nytänkande, utveckling och tillväxt. Kunskapskluster skall vara givet i en internationell tillväxtregion. Idag har vi grunden till det inom fordonsteknik, logistik, life science, film och sjöfart. Men det behövs fler i Göteborgskommunerna och Regionen.

Tillgång till kapital och kompetens är själva grunden för att kunna växa. En miljö som har detta stödjer entreprenörskap på bästa sätt.

Känsla är lika viktigt för entreprenörer som för andra, känslan att det man skapar är viktigt. Attityden hos politiker och tjänstmän som entreprenörerna möter i Göteborgskommunerna och Regionen har betydelse. Är det här man vill vara och skapa nya företag eller är bättre någon annanstans?

Entreprenörer som lyckas har krävande kunder. Göteborgskommunerna och Regionen är stora inköpare vilket medför stor möjlighet att vara en krävande kund. Offentlig ekonomi kan genom ett nytt EU-direktiv också möjliggöra upphandlingarna till att bättre stödja mindre företag genom att t ex dela upp upphandlingarna i mindre enheter samt uppmuntra kombinationsverksamhet.

Vi behöver en framtidsvision för Göteborgskommunerna och Regionen om vad vi vill vara och som andas framtidstro. Utifrån den behövs en tydligt attityd och handlingar som underlättar för dem som vågar riskera, entreprenörerna, att starta nya verksamheter. Då kan vi bli en internationell tillväxtregion.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göteborg behöver en vision

Göteborg består av medborgare, förtroendevalda, förvaltningar, företag och civilsamhället. Till sfären hör också grannkommunerna, regionen, staten och akademierna. Beroendet mellan alla oss är enormt. Därför är det viktigt att utvecklingen baseras på en vision som alla kan dela och bidra till.

Visionen skall ge utvecklingen en tydlig riktning och skapa energi som känns här och ute i världen. Visionen skall omfatta hela samhället, ha bred politisk förankring och vara långsiktig.

Vår historia visar att vi varit duktiga på just detta. 1600-talets fästningsstad blev på 1700-talet en handelsstad. Handelsstaden blev på 1800-talet en industristad och på 1900-talet en tjänstestad. Därför kan vi snart fira 400 år av framgångar.

Så byggs kunskapsstaden

Nu har vår generation ansvaret för fortsättningen. Förutsättningarna kan liknas vid en tsunami. Globalisering, urbanisering och digitalisering styr utvecklingen. Göteborgs chans är att bli en kunskapsstad med världens problem som specialitet. En kunskapsstad byggs på följande sätt:

• Forskningsfinansiering i världsklass lockar forskning i världsklass.

• Sådan forskning möjliggör högre utbildning i världsklass.

• Utbildning i världsklass ger våra barn en bra start på livet och attraherar studenter från hela världen, som några år senare kan ingå i arbetskraftsutbudet.

• Ett arbetskraftsutbud i världsklass lockar kapital. Tillsammans skapar de företag i världsklass.

• Sådana företag skapar sysselsättning och möjliggör en skattefinansierad sektor. Båda i världsklass.

Våra företag och akademier kan ge oss vägledning om hur vi skall kraftsamla. Det som nu krävs är en väsentlig höjning av ambitioner och tempo. En sådan börjar med ett kraftfullt ledarskap.

Denna text är skriven tillsammans med Anders Källström, Cecilia Magnusson och Johnny Magnusson. Vi tillhör alla fyra Göteborgsmoderaterna och kandiderar till Stadsfullmäktige, Riksdagen respektive Regionfullmäktige

Texten är publicerad i GP – http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2371976-goteborg-behover-en-vision/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar